Aktualizacja: 25 marca, 2022

Witrynę Casinoreviewers obsługuje firma Funko International Oprócz niniejszego Regulaminu, warunki korzystania z Serwisu i Usług reguluje Polityka Prywatności.Regulamin oraz Politykę Prywatności będziemy nazywać „Umową” – prawnie wykonalną umową między Tobą a nami.

W Umowie, wyrażenia „Ty” lub „Twój” oznaczają osobę korzystającą ze Strony, Usług lub Oprogramowania.

Ważne: prosimy o zapoznanie się z Oświadczeniem o ochronie prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszej Witryny lub Usług.

Korzystając z Witryny lub uzyskując dostęp do niej, zgadzasz się podlegać warunkom Umowy.

1. Akceptacja i zmiana umowy

 • Zaprzestań korzystanie z Witryny lub Usług, jeśli nie zgadzasz się, z jakimkolwiek warunkiem lub zasadą Umowy.
 • Mamy prawo do sporadycznej aktualizacji umowy, która wejdzie w życie 14 dni po jej publikacji w Witrynie, chyba że prawo, zasady lub dyrektywy wskazują inaczej. Jeśli nie zaprzestaniesz korzystania z Witryny lub Usług oznacza to, że zgadzasz się ze zmianami w Umowie.
 • Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Twojego korzystania z Usług i/lub Witryny w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia lub odszkodowania. Może to nastąpić z dowolnego powodu, na przykład w związku z naruszeniem umowy.

2. Korzystanie z Witryny i Usług

 • Możesz korzystać z naszej Witryny i Usług wyłącznie, jeśli jesteś pełnoletnim użytkownikiem i masz ukończone 18 lat lub jesteś w wieku, w którym korzystanie z naszej Witryny lub Usług jest dozwolone przez prawo.
 • Jeśli nie masz jeszcze 18 lat, musisz natychmiast opuścić naszą Witrynę i Usługi.

3. Usługa

Witryna przedstawia informacje o hazardzie i grach kasynowych („Usługi”). Witryna i jej Usługi służą wyłącznie celom informacyjnym.

4. Prawa do własności intelektualnejs

Oprócz „Zawartości Witryny”, Firma, partnerzy i licencjodawcy mają wszelkie prawa własności intelektualnej do oprogramowania i danych Firmy.

 • Firma, jej partnerzy lub licencjodawcy (w stosownych przypadkach) zachowują wszelkie prawa do znaków towarowych używanych w tej Witrynie.
 • Twoja prywatność jest chroniona prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej. W zakresie dozwolonym przez prawo przyjmujesz do wiadomości, że korzystając z Usług lub odwiedzając Witrynę, nie nabywasz żadnych praw do usuwania lub zmiany Znaków Towarowych, lub Treści Witryny.

5. Treści użytkownika

 • Przyjmujesz pełną odpowiedzialność za Treści Użytkownika i zwalniasz tym samym Firmę i jej partnerów z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z tych Treści.
 • Firma i jej partnerzy posiadają dożywotnią, zbywalną, nieodwołalną, globalną licencję na korzystanie z Treści Użytkownika. Mogą być one używane w dowolny sposób i we wszystkich mediach znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości.
 • Zgadzasz się, że Firma i jej podmioty stowarzyszone mogą modyfikować lub usuwać wszelkie Treści tworzone przez użytkowników, a także wyrażasz zgodę na zrzeczenie się wszelkich praw, które możesz mieć, jeśli Treści Użytkownika zostaną zmodyfikowane.
 • Wszelkie informacje umożliwiające identyfikację osoby, które podajesz podczas publikowania lub przesyłania Treści Użytkownika, mogą zostać wykorzystane. W żadnym wypadku Firma ani jej partnerzy nie są odpowiedzialni za żadne dane osobowe, które zdecydujesz się podać w Treściach Użytkownika.
 • Zawsze zachowuj się uprzejmie w kontaktach z innymi użytkownikami lub odwiedzającymi Witrynę. Ponadto nie możesz uczestniczyć w żadnych działaniach uznanych za obraźliwe lub wrogie wobec innych użytkowników.