Hva er problemspilling og hvorfor bør du være bevisst på det

Den 12. juni sa Helena Berg, ansvarlig for Responsible Gaming i ComeON:

«Automatiserte overvåkningssystemer er en forutsetning for å bekjempe problemspill, men det avgjørende er hva du gjør når atferden først er fanget opp»

Problemspill er en atferd som kan påvirke den som gjør det, men også nære og kjære. Derfor har Lotteritilsynet utstedt et oppdrag for å undersøke konsekvensene av dette i 2022.

Nasjonalt kompetansesenter for spill forskning ved Universitetet i Bergen har undersøkt hva de samfunnsøkonomiske konsekvensene ved problemspill er. Rapporten viste til at arbeidsledighet på grunn av spilleproblemer koster samfunnet nærme 892 millioner i året. Tapt produktivitet koster arbeidsgivere over 460 millioner i året.

Det er fortsatt slikt at i 2022 så er det knyttet skam og tabu til spilleproblemer. Ofte går det lang tid før de som har problemer snakker ut om det. Da er som regel konsekvensene større.

Lotteritilsynet kom frem til at problemspilling koster samfunnet vårt over 5 milliarder årlig. Dette er noe som bør tas på alvor!

Så hva er egentlig problemspilling?

Den formelle definisjonen er:

«Hyppige, gjentatte, episoder med spilling som dominerer en persons liv på en slik måte at sosiale, yrkesmessige, materielle og familiemessige forhold skades»

For at vi skal kunne skape en bransje som ikke bare er bærekraftig, men også moralsk støttende til spillere i vanskelige situasjoner så vil det krever investeringer.

Under spillkonferansen på Gjøvik i regi av Norsk Bransjeforening for Onlinespill, nevnte Helena Berg disse ulike tiltakene selskapene bruker i dag.

  1. 1. Sanntidsanalyse av spill og timing i kommunikasjonen
  2. 2. Personalisert kommunikasjon
  3. 3. UX med ansvarlighet engasjerende integrert i kundereisen

Men dette er ikke nok, selskapene må fortsette å investere i kunnskap, prosesser og effektive verktøy.

Hvis du er bevisst på at problemspilling er tilstede i livet ditt, eller kjenner noen som sliter med det så skal du vite at det alltids er noen å nå ut til. Ring 800 800 40 og nå ut til hjelpelinjen, anonymt.