logo

Senast Uppdaterad: 26 Juli, 2022

Funko International driver Casinoreviewers webbplats.

Utöver dessa användarvillkor styr integritetspolicyn din användning av webbplatsen och tjänsterna. Vi kommer att hänvisa till användarvillkoren och integritetspolicyn som ”avtalet”, vilket ska vara ett juridiskt verkställbart avtal mellan dig och oss.

I avtalet betyder ”du” eller ”din” varje person som använder webbplatsen, tjänsterna eller programvaran.

Viktigt: Läs integritetspolicyn innan du använder webbplatsen eller tjänsterna. Genom att använda eller komma åt webbplatsen samtycker du till att följa villkoren i avtalet.

1. Godkännande och ändring av avtal

 • Om du inte håller med om några av villkoren i avtalet, uppmanar vi dig att sluta använda webbplatsen och tjänsterna.
 • Vi har rätt att ändra avtalet från tid till annan. Avtalet träder då i kraft 14 dagar efter publicering på webbplatsen om inte annat krävs enligt lag, regel eller direktiv. Din kontinuerliga användning av webbplatsen eller tjänsterna innebär att du godkänner avtalets ändringar.
 • Vi förbehåller oss rätten att avbryta eller avsluta din användning av tjänsterna och/eller denna webbplats när som helst, utan föregående meddelande eller kompensation. Detta kan vara av vilken anledning som helst, inklusive ett brott mot avtalet.

2. Användning av webbplats och tjänst

 • Du får endast använda webbplatsen och tjänsterna om du är över 18 år gammal och åldern för vilken webbplatsen och tjänsterna är lagliga i ditt land (den ”lagliga åldern”).
 • Om du är under 18 år måste du omedelbart sluta använda webbplatsen och tjänsterna.

3. Service

Webbplatsen ger information om hasardspel och casinospel (”Tjänsterna”) och tjänsterna är endast avsedda för informativa syften.

4. Immateriella rättigheter

Tillsammans med ”webbplatsens innehåll” innehar företaget, dess dotterbolag och licensgivare alla immateriella rättigheter till företagets programvara och data.

 • Företaget, dess dotterbolag eller licensgivare (i tillämpliga fall) håller alla rättigheter till de varumärken som är använda på denna webbplats.
 • Din integritet är skyddad av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag, går du med på att genom att använda tjänsterna eller besöka webbplatsen, förvärvar du inte några rättigheter att ta bort eller ändra varumärkena eller webbplatsens innehåll.

5. Användarinnehåll

 • Du är ensam ansvarig för ditt användarinnehåll, och du befriar företaget och dess dotterbolag från allt ansvar som uppstår från ditt användarinnehåll.
 • Företaget och dess dotterbolag har en evig, överförbar, oåterkallelig och global licens att använda allt användarinnehåll. Detta kan bli använt på vilket sätt som helst och i alla medier som nu är kända eller hädanefter utformade.
 • Du samtycker till att företaget och dess dotterbolag får modifiera eller radera något användargenererat innehåll, och du samtycker också till att avstå från alla rättigheter du kan ha om och hur användarinnehållet ändras.
 • All personligt identifierbar information du tillhandahåller när du lägger upp eller laddar upp användarinnehåll kan komma att bli använt. Under inga omständigheter är företaget eller dess dotterbolag ansvariga för någon personlig information som du väljer att tillhandahålla i ditt användarinnehåll.
 • Var alltid artig när du interagerar med andra användare eller besökare på webbplatsen samt u förbinder dig även till att inte heller delta i någon aktivitet som kan vara stötande eller fientlig mot andra användare.