logo

Senast Uppdaterad: 26 Juli, 2022

Vi värnar om din personliga integritet och om dig som besökare. När du interagerar med oss ska du alltid kunna känna dig trygg med att vi behandlar dina uppgifter med största respekt och att din integritet alltid är högsta prioritet för oss.

Du får gärna läsa igenom det här dokumentet för att veta lite mer i detalj hur vi arbetar med att värna om dina uppgifter och din integritet.

Så fungerar vår integritetspolicy

Syftet med den här redogörelsen är att förklara hur vi arbetar med att skydda dina uppgifter. Den innehåller också uppgifter om vilka lagstadgade rättigheter du har när du interagerar med oss, eller med andra företag för den delen.

Vad vi avser med personuppgifter

Det som i juridisk mening är personuppgifter betyder inte nödvändigtvis personnummer och adress. Till personuppgifter kan vi också räkna annan typ av information. Som till exempel e-postadress, användarnamn och liknande. Enkelt uttryckt är det något som i någon form, krypterad eller ej, går att koppla till användaren.

Vad vi gör med dina personuppgifter

Det förekommer att vi samlar in data direkt från dig när du använder våra tjänster eller besöker vår hemsida. Vi använder de här uppgifterna om dig för att förbättra din upplevelse av oss och vår hemsida.

Denna data, som i vissa fall kan vara personuppgifter, använder vi till exempel för att:

  • Kommunicera med dig. Antingen för att svara på ett meddelande du har skickat eller för att ge återkoppling på en fråga genom vår kundtjänst.
  • Skicka ut viktig information, eller i förekommande fall e-post för att marknadsföra någon ny tjänst eller funktion.
  • Kunna analysera hur du och andra besökare använder våra tjänster i syfte att kunna förbättra dem.
  • I enstaka fall dela med tredje part. När vi gör det så ber vi alltid om din tillåtelse att göra så.

Så skyddar vi dina uppgifter

Vi gör vårt yttersta för att dina uppgifter inte ska hamna i orätta händer. Till exempel så är vår hemsida krypterad med en säker anslutning. Men vi vidtar också andra åtgärder för att inte kunna utsättas för intrång där dina personuppgifter skulle kunna hamna på villovägar.

Vi är ett internationellt företag. Därför kan det hända att en del av den information som vi skickar till dig kommer ett område utanför EU. Lagstiftningen när det gäller skydd av personuppgifter ser olika ut i olika områden i världen. Vi följer alltid lokala lagar. När det är tillämpligt följer vi naturligtvis GDPR.

Oavsett varifrån informationen kommer eller vilken regions lagar som gäller så ser vi alltid till att skydda dina personuppgifter. Att använda sig av vår hemsida eller våra tjänster är tryggt för alla användare. Det gäller oavsett från vilken del av världen du ansluter eller kommunicerar med oss.

Ändra dina uppgifter

De personuppgifter vi har om våra användare kan ibland komma att behöva ändras. Om du vill uppdatera eller ändra uppgifter vi har om dig så kan du alltid kontakta oss.

Samma sak gäller naturligtvis om du vill att uppgifterna, helt eller delvis, ska tas bort. Då gäller samma förfarande.