logo

Hälsoeffekter av Gambling

...

Höjdpunkter

  • Du blir lätt irriterad, orolig och rastlös när du inte spelar.
  • Spelandet leder till mindre tid för studier, arbete, familj och vänner.
  • Spelandet ger dig ekonomiska problem.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan ditt spelproblem leda till många negativa konsekvenser. Din förmåga att betala räkningar, hålla i dina relationer och din hälsa blir sämre av ditt spelande. Ditt spelproblem påverkar inte bara dig utan även dina anhöriga.
Om du känner igen dig i varningssignalerna som att du exempelvis lägger mycket tid, pengar och energi på spel, borde du söka hjälp. Du kan börja med att exempelvis anonymt prata med stödlinjen via telefon, chatt eller e-post. De kan sedan hjälpa dig vidare.

Vad innebär ett spelberoende

Spelproblem beskrivs som ett folkhälsoproblem i Sverige. Cirka 170 000 personer, eller två procent av Sveriges befolkning är problemspelare. Det är vanligare hos unga män än hos vuxna och kvinnor.

Ett spelproblem innebär att du har en bristande kontroll över ditt spelande, vilket ger upphov till påtagliga negativa konsekvenser. Ditt spelande påverkar din hälsa, ekonomi och ditt sociala liv negativt.

Spelproblem är vanligast i socioekonomiskt svaga grupper. Det finns även ett tydligt samband mellan spelproblem och psykisk ohälsa samt med missbruk som exempelvis alkoholproblem.

Hur ditt spelproblem påverkar din hälsa

Spelproblem medför negativa konsekvenser för dig, dina närstående och för samhället i stort. Det räcker med kort period av destruktivt spelande för att ditt spelande ska orsaka problem.

Om du ägnar dig åt överdrivet spelande får du ofta ekonomiska problem som kan leda till skuldsättning. Du kan exempelvis få svårt att betala räkningar, vilket kan göra att du riskerar att vräkas och blir hemlös. Din hälsa kan även bli hårt belastad.

Ditt spelande kan även ge sociala konsekvenser. Det är vanlig med relationsproblem och gräl inom ett hushåll med en person som har ett spelproblem. Detta beror på att du som problemspelare exempelvis får en sämre förmåga att problemlösa, kommunicera och att vara känslomässigt mottaglig. Ditt spelberoende kan därmed påverka din anhöriga på ett negativt sätt.

Hur vet du att du har ett spelproblem?

Om du tidigt kan upptäcka att ditt spelande är problematiskt kan du se till att ditt spelandet inte förvärras samt för att minska skadeverkningen. Genom att kunna varningssignalerna för starten till ett ohälsosamt spelande kan du minska dess konsekvenser:

  • Du lägger mycket pengar, tid och energi på att spela.
  • Spelandet ger dig ekonomiska problem.
  • Du måste spela mer och mer för att få samma kick.
  • Spelandet leder till mindre tid för studier, arbete, familj och vänner.
  • Du blir lätt irriterad, orolig och rastlös när du inte spelar.
  • Om du inte får spela känner du fysiskt och psykiskt obehag.
  • Du hamnar ofta i konflikter med familj och vänner.


Våga prata om spel med pengar

Var inte rädd att våga prata om spel om pengar. Om du behöver stöd och hjälp kan du exempelvis vända dig till stödlinjen. De ger råd och stöd till personer som spelar och deras närstående. Stödlinjen kan nås anonymt via telefon, chatt eller e-post. De kar koll på olika lokala stödverksamheter som du eventuellt kan ingå i.

Om du vill läsa mer om spelproblem kan du exempelvis gå in på Folkhälsomyndigheten. Du kan även testa dina spelvanor genom att göra Stödlinjens anonyma självtest. Det kan även vara bra att spärra dig från spelsidor och spelställen genom att använda spelpaus.