Förslag på fler krav för aktörer på spelmarknaden

Svenska regeringen vill ha bättre översikt och hårdare reglering av spelmarknaden – därför vill de nu införa fler krav inom spelvärlden. De nya åtgärderna gäller från och med 1 juli 2023 – om förslaget går igenom.

I Sverige har vi en relativt starkt reglerad spelmarknad. Nuvarande regering är inte nöjd och under våren tidigare i år skickade de in en proposition där de föreslår en förstärkt spelreglering i Sverige.

Hårdare krav för att stänga ute olicensierat spel

Förslaget innebär flera olika åtgärder med syftet att stänga ute olicensierat spel från den svenska spelmarknaden. Genom att exempelvis kräva tillstånd för specifika spelprogramvaror, förbjuda främjande av olagligt spel och även ett utökat reklamförbud för just olicensierat spel är några av de åtgärder som ska göra spelmarknaden tryggare och stärka konsumentskyddet och en hållbar spelmarknad – i det långa loppet.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi säger i ett pressmeddelande att propositionen är ett steg gör att få kontroll över den svenska spelmarknaden. För att begränsa omåttlig spelreklam och stoppa de företag som saknar licens. Han menar att det är en förutsättning för att skyddet för konsumenterna ska vara hållbart och starkt.

Den nya förstärkta regleringen innebär givetvis fler skyldigheter för de licensierade aktörerna. Man vill dessutom göra det möjligt för spelinspektionen att spela under falsk identitet för att kunna kontrollera aktörerna på spelmarknaden.

Följande är ett urval av förslag på åtgärder

Ett tillstånd för spelprogramvara ska bli krav. Detta för att kunna kontrollera programvaruutvecklingen och på så vis stänga ute olicensierat spel. De vill också förbjuda främjande av olovligt spel och utöka reklamförbudet för olicensierat spel. Det är åtgärder för att lättare hindra illegal spelverksamhet i Sverige. Det blir högre krav på hur marknadsföring av spel görs – detta för att skydda unga invånare samt personer med spelproblematik. Dessutom ska licens- och tillståndshavare ha en skyldighet att lämna uppgifter. En åtgärd för att myndigheterna ska få större kontroll och översikt över spelmarknaden.