logo

Peliautomaattien ikäraja on yhdenmukaistanut valvontaa

peliautomaattien ikäraja

Suomessa peliautomaateilla on nostettu ikärajaa viime vuosina. Arpajaislain mukaan 18 vuoden ikäraja on peliautomaateilla voimassa pelaamiseen koko maassa. Tämä tarkoittaa sitä, että edes aikuisen seurassa, eivät alle 18 vuotiaat henkilöt pääse pelialueille. Lisäksi pelialueilla on pystyttävä todistamaan ikänsä pyydettäessä. Tavoitteena on ollut ikärajojen yhtenäistäminen ja sillä tavalla valvonnan helpottaminen.

Miten ikärajaa koskeva laki on muuttunut

Aiemmin 15 vuotta täyttänyt henkilö sai olla pelialueella vanhempien seurassa. Tänä päivänä rajoitus on yksiselitteinen, alle 18 vuotta täyttänyt ei saa olla edes pelialueella tai sen läheisyydessä. Muutoksista on tiedotettu laajasti, joten muutokset eivät ole tulleet yllätyksenä nuorille.

Peliautomaattien sijoittelu noudattaa melko lailla samoja periaatteita paikassa kuin paikassa. Ne sijoitetaan useimmiten tavaratalojen tai isojen ruokakauppojen infopisteiden ja kassojen läheisyyteen. Niiden valvonnasta vastaavat tavallisesti sekä vartijat, että infopisteen ja kassan työntekijät.

Ikärajan käytännön valvonta

Valvonnan säännöt on luettavissa Arpajaislaissa. Nykyohjeistuksen mukaan, kaikilta alle 30-vuotiailta vaikuttavilta henkilöiltä tarkistetaan ikä. Koska kassahenkilökunta on omalta osaltaan vastuussa yleensä peliautomaattien ikärajavalvonnasta, saattaa heidän työpäivästään kulua tähän usein paljonkin aikaa. Mikäli alaikäinen pelipaikalla oleskelee tai pelaa, tai jos hän ei pysty todistamaan olevansa täysi-ikäinen, häntä pyydetään poistumaan sekä pelialueelta, että sen läheisyydestä. Myyjä voi sulkea peliautomaatin kaukosäätimellä. Nuorelta näyttävien asiakkaiden ikä tarkastetaan aina. Tarkistamiseen käyvät seuraavat:

 • Henkilökortti / alaikäisen henkilökortti / väliaikainen henkilökortti / ulkomaiset henkilökortit
 • Passi / ulkomaiset passit ja muukalaispassi
 • Ajokortti / ulkomaiset ajokortit
 • Pakolaisen matkustusasiakirja

Poliisihallitus on viime aikoina parantanut ikärajavalvontaa ja ikärajan toimivuuden seurantaa. Keinoina ovat olleet mystery shoppaukset, joiden määrää on kasvatettu. Lisäksi pelimyyjille on annettu koulutusta ja heille on myös annettu joissakin tapauksissa ikärajavalvonnassa käytettäviä pelinantolaitteita.

Mistä tietää pelialueen ikärajan

Peliautomaateista löytyy värikkäitä ja selkeitä tarroja, jotka kertovat ikärajasta. Yleensä tarrat ovat K-18 tarroja. Merkinnät löytyvät myös peliautomaateista. Varsinaisissa pelisaleissa, jotka ovat eri asia kuin ruokakaupan peliautomaatit ja pelialueet, ikäraja on ollut K-18 jo pidempään. Pelisalien henkilökunnan tehtävä tässä tapauksessa on valvoa pelaajia. Mikäli alaikäisiä paikalta tavataan, varsinaista rangaistusta tästä ei kuitenkaan tule. Pääsääntöisesti heitä pyydetään poistumaan paikalta.

Veikkauksen pelien ikärajat

Rahapelaamisen ikäraja on siis 18 vuotta. Tämän lisäksi Suomessa on käytössä 30 vuoden viiteikäraja. Tämä koskee erityisesti Veikkauksen pelejä. Veikkauksella on Suomessa monopoli. Pelimyyjiä ohjeistetaan aina tarkistamaan asiakkaan henkilöllisyys ja jos asiakas vaikuttaa alle 30-vuotiaalta, hänen pelaamiselleen ei anneta lupaa. Veikkaus kantaa siten vastuun siitä, että alaikäiset eivät pelaa rahapelejä. Lisäksi vuoden 2021 alusta peliautomaateille tuli pakollinen tunnistautuminen.

Vaikka tunnistautuminen on pakollista, asiamiehillä on siitä huolimatta edelleen vastuu siitä, etteivät alaikäiset pääse ja saa pelata pelipaikoilla. Erityisesti vastuu on siinä, että esimerkiksi toisen henkilön tunnistautumisvälineillä ei pääse pelaamaan.Veikkauksen tavoitteena on, että vuoden 2023 loppuun mennessä kaikki pelaaminen vaatii tunnistautumisen, joten vaatimuksesta tulee Suomessa hyvin kattava. Tunnistautuneet pelaajat voivat asettaa itselleen rajoja, kuten enimmäiskulutusrajat ja pelaajan itseasettamat pelikiellot. Molemmat ovat hyviä keinoja vähentämään riskipelaamisen haittoja.

Rahapelaamisen ikärajasta tiedottaminen

Peliautomaattien ikäraja ja siihen liittyvät muutokset, ovat jatkuvan tiedotuksen aihe. Tämä tapahtuu erilaisilla tarroilla ja merkinnöillä itse tuotteissa, mainonnassa ja myyntipaikoissa. Lisäksi niistä tiedotetaan Veikkauksen sovelluksessa. Pelialueet on rajattu aina 18+ – merkinnöillä. Pelialueilla myyjät ja vartijat kertovat asiakkaille ikärajoista samalla, kun he valvovat ikärajan noudattamista. He saavat myös erillistä koulutusta itse valvontaan. Myymälät toteuttavat usein erilaisia ikärajavalvonnasta kertovia viestintäkampanjoita.

Ikärajavalvontaa seurataan

Viranomaiset tekevät ikärajavalvonnan toimivuutta koskevia tutkimuksia ja tarkastuskäyntejä säännöllisesti. Lisäksi valvontaa suorittaville henkilöille annetaan ikärajapassikoulutusmateriaalia. Sen läpikäynnin jälkeen valvontaa suorittavat henkilöt suorittavat lopputestin. Kaikki myymälöissä toimivat kassahenkilöt ja heidän esimiehensä suorittavat ikärajapassin.

Peliautomaateilla on taloudellista merkitystä myymälöille

Peliautomaatit tuovat myymälöille aina pelituottoja. Erityisen suuri merkitys näillä tuotoilla on haja-asutusalueilla. Niillä voi olla jopa niin suuri merkitys, että ne kantavat osan myymälän toimintaedellytyksistä. Rahapeliautomaattien tuotoilla saatetaan turvata päivittäistavarakaupan muita palveluita. Veikkauksella tosin on tarkat määräykset myös peliautomaattien maksimimäärästä jokaisessa liikkeessä. Se on ennen ollut viisitoista, jonka jälkeen se laskettiin seitsemään ja siitä edelleen neljään automaattiin. Kokonaisuudessaan automaattien määrää on laskettu valtakunnallisesti huomattavasti aivan viime aikoina.

Rahapeliautomaattien hajasijoitusjärjestelmä

Pelaamisen hajasijoitusjärjestelmä on edelläkuvatusti tuonut jatkuvaa tulovirtaa erityisesti hajasijoitusalueiden myymälöille. Toisaalta halutaan, että suomalaiset kuluttajat eivät laajentaisi ulkomaisten rahapelisivustojen käyttöään, vaan tuotot jäisivät Suomeen. Jos ulkomaiset rahapelisivustot kiinnostavat, niillä pelaaminen on pois suomalaisilta rahapeliautomaateilta ja samalla kyseiset tulot jäävät pois suomalaisilta liikkeiltä. Rahapeliautomaattien sijoittaminen kauppoihin ja ravintoloihin takaa Veikkauksen palveluiden saatavuuden Suomessa, joten toisaalta se voidaan nähdä myös alueellisen tasa-arvon kysymyksenä.

Rahapeliongelmat ovat tuttuja varhain aloittaneilla rahapelaajilla

Peliautomaattien ikäraja on asia, jonka tarkoitus on suojata alaikäisiä rahapelaamisen haitoilta. Jos rahapelaaminen on aloitettu varhain jo vaikkapa alaikäisenä, se altistaa tutkimusten mukaan rahapeliongelmille. Rahapelien valvonta toimii suhteellisesti kaikista ikärajavalvottavista tuotteista huonoiten. Rahapeliautomaattien sanotaan olevan korkean riskin pelejä ja jos nuoret pääsevät niitä pelaamaan, se voi aiheuttaa holtitonta rahapeliriippuvuutta. Mikäli automaatteja sijoitetaan nuorten suosimille paikoille, ovat he automaattisesti alttiita rahapelien pelaamiselle ja peliongelmille. Nuoret pelaavat usein isommissa ryhmissä ja yhdessä kavereiden kanssa, joten rahapelihaitat myös helposti laajenevat nopeasti koskemaan useampia nuoria.

Rahapelihaittojen ehkäisy on lain mukaan Suomen rahapelijärjestelmän perusta. Ikärajavalvonta on tämän lain tärkeimpiä ja keskeisimpiä asioita. Pelisaleissa on aina paikalla oma pelisalin työntekijä, joka huolehtii myös ikärajavalvonnasta. Sen sijaan peliautomaattien valvonta päivittäistavarakaupoissa tai ravintoloissa ei aina tapahdu täysimääräisesti, koska henkilökunnalla varsinkin kassahenkilökunnalla voi olla kiire kassatyön parissa.

Rahapelihaittojen

Suomi on rahapelien kulutuksen osalta asukasta kohden suurimpien kuluttajien joukossa Euroopassa. Rahapelejä on koko ajan tarjolla yhä enemmän. Niitä voi pelata kaupan kassojen lähettyvillä, pelisaleissa, peliautomaateilla, verkossa tai mobiilisovellusten välityksellä. Digitaalisaatio tuo koko ajan uusia mahdollisuuksia pelaamiselle. Rahapelaaminen on yksi kasvavista toimialoista ja erityisesti kasvu kohdistuu juuri digitaalisiin peleihin. Niiden rytmi on nopea ja niihin liittyy usein myös vedonlyönti. Koska pelit ovat helposti saatavilla ja kaikkien saavutettavia, ja niitä markkinoidaan, kuluttajat helposti haluavat kokeilla tätä viihteen muotoa.

Ovatko rahapeleihin liittyvät vaatimukset muuttumassa

Toimintaympäristö muuttuu rahapelaamiseen liittyen koko ajan. Muutokset saattavat vaatia tiukempia sääntöjä ja lakeja. Suurella osalla rahapelaajia on rahaongelma tai he voivat pelata riskitasolla. Sen vuoksi peliongelmien ehkäisemiseen, on mahdollista puuttua nimenomaan laeilla ja säännöillä.

Rahapelaamiseen liittyvä markkinointi

Rahapelaamisen markkinointi on Suomessa laissa säädelty. Mikäli ihmiset ovat asettaneet itselleen pelaamiseen liittyviä estoja ja rajoituksia, markkinoinnilla voidaan aiheuttaa nimenomaan tällä ryhmälle ongelmia. Pelisääntöjen jatkuva uudistus siten myös markkinointiin liittyen on tärkeää. Tappiorajan maksimimäärä on 2000 euroa. Tappiorajojen tulee koskea mahdollisimman kattavasti kaikkia Veikkauksen pelejä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen on nykyisellään kuntien vastuulla. Yhtä lailla rahapeliongelmien tuki ja hoito kuuluvat kunnan tehtäviin. Hyvinvointialueiden tulemisen myötä nämä tehtävät ovat siirtymässä hyvinvointialueille. Vastaavien palveluiden saatavuus ja saavutettavuus on turvattava myös uudessa toteutumismallissa.

Suomessa käytössä olevista peliautomaateista ja ikärajoista

Suomessa on vielä käytössä sellaisia vanhoja peliautomaatteja, joihin ikärajat eivät päde. Yleisesti rahapeleille on astunut voimaan 18 vuoden ikäraja lokakuussa 2010. Arpajaislaissa, jonka alaista Suomen kaikki uhkapelaaminen on, ei ole säädöksiä koskien tavara-arpajaisia ja tavaravoittoautomaatteja. Siten vanhojen tavara-automaattien pelaaminen on mahdollista katsomatta ikää. Ostettaessa kuitenkin tavaravoittoautomaateista voittona saaduilla tokeneilla, on pelaajalla mahdollisuus ostaa vain niiden sijoituspaikan tuotteita. Myös niissä ostoissa pitää noudattaa lain asettamia ikärajoja. Vanhoja tavaravoittoautomaatteja on Suomessa vähän alle 250 kappaletta.

Kolmentyyppisiä peliautomaatteja

Suomen arpajaislaki tuntee kolmen tyyppisiä peliautomaatteja. Ensimmäinen ja isoin ryhmä on raha-automaatti, jolla tarkoitetaan peliautomaattia – tai laitetta, jota pelaamalla on mahdollista voittaa rahaa. Nämä kaikki kuuluvat Veikkaus Oy:n Arpajaislailla säädettyyn yksinoikeuteen. Veikkauksella on siis näihin peleihin monopoli Suomessa.

Toinen ryhmä ovat tavaravoittoautomaatit, josta pelaaja voi nimensä mukaan voittaa tavaraa. Arpajaislaki määrittelee, että näistä automaateista voi voittaa vain yksittäisiä vähäarvoisia tavaroita, joten voitot eivät ole rahallisesti arvokkaita. Voitot eivät myöskään saa olla alkoholi- tai tupakkavalmisteita, lahjakortteja eivätkä rahaan, tavaraan tai palveluihin tai mihinkään muuhun rahanarvoiseen etuuteen vaihdettavissa oleva token tai tunnus.

Kolmas ryhmä ovat vanhat tavaravoittoautomaatit. Näistä pelaaja voi saada voittona tavaraa tai jonkin muun rahanarvoisen etuuden tai niihin vaihdettavissa olevia pelimerkkejä. Tällaisen automaatin pitää todellakin olla vanha, mikä tarkoittaa sitä, että sen pitää olla hankittu ennen 1.6.1970, yli 60 vuotta sitten. Näistä automaateista saadut voitot eivät saa ylittää 35 euroa. Nämä peliautomaatit ovat ikärajattomia.

Ikärajattomat tavara-automaatit

Tavara-automaatteja voi Suomessa ostaa Bonamer Oy:ltä, joka on 50 vuotta vanha yritys. Se toimittaa automaatteja esimerkiksi grilleille, kioskeille, kirpputoreille, huoltoasemille ja vähittäiskaupoille. Luvanvaraisia automaatteja on 150. Yleisesti Bonamerin asiakkaat saavat itse määritellä omat ikärajat vanhoihin peliautomaatteihinsa.

Tämä on mahdollista, koska ikärajasäädökset eivät koske näitä vanhoja tavara-automaatteja. Arpajaislain ikäraja- ja markkinointisäännökset koskevat rahapelitoimintaa, sen vuoksi Poliisihallitus ei voi ottaa kantaa tavara-arpajaisten ikärajoihin tai markkinointiin. Jos sääntelyä haluttaisiin yhtenäistää lisää, se edellyttäisi lainsäädäntömuutosta.

Tavara-automaateilla on kirjava historia

Tavara-automaatit oli 1960-1970 -luvulla tarkoitus pakkolunastaa valtiolle käypään hintaan yksityisiltä. Kyseinen pakkolunastus ei kuitenkaan onnistunut ja siten kaikki tavara-automaatit jäivät omistajilleen. Laitteet eivät kuitenkaan poistuneet markkinoilta.

Peliautomaattien peliestot

Tunnistautunut pelaaja voi kokonaan estää itseltään pelaamisen näin halutessaan. Se koskee kauppojen, ravintoloiden, kioskien ja huoltoasemien peliautomaatteja. Eston voi asettaa toistaiseksi tai määräajaksi. Suomessa peliestoa käyttävät tuhannet asiakkaat. Pelinesto on osa Veikkauksen työtä turvallisemman pelaamisen eteen. Työhön kuuluvat kaikentyyppisten pelaamisen hallintaa helpottavien ratkaisujen kehittäminen. Tässä asiassa Veikkaus haluaakin olla edelläkävijä.

Peliautomaatit laivalla

Laivalla on peliautomaatteja yleensä runsaasti. Valikoima niissä on kattava.Laivalla pätee sama 18 vuoden ikäraja peliautomaattien pelaamiseen kuin muualla Suomen mantereellakin. Helpoin rahapeli laivalla on bingo. Myös sen ikäraja on 18 vuotta.

Kysymyksiä ja vastauksia

Alle 18 vuotiaat eivät saa pelata rahapelejä eivätkä oleilla pelialueella tai sen läheisyydessä edes vanhemman kanssa.

Pelaajien on pystyttävä todistamaan ikänsä mikäli he ovat pelialueen läheisyydessä tai pelipaikalla.

Käytännössä pelaajien tunnistaminen on käytössä koskien kaikkea rahapelaamista Suomessa. Pelaajan on tunnistauduttava myös rahapeliautomaatteja pelatakseen esimerkiksi päivittäistavarakaupassa tai kioskilla.

Pelaaminen onnistuu vanhoilla tavara-automaateilla ilman ikärajaa.

Play Now!

1

Neon 54 Casino Logo

Koe vauhdikas hybridikasino ja lunasta 100% talletusbonus 500€ asti + 100 ilmaiskierrosta!

Neon54 Casino on raikkaalla värimaailmalla varustettu verovapaa hybridikasino, jonka omistaa Buton Group. Se tarjoaa pelaamista hybridiominaisuuden kera ja valitsipa sitten pankkitunnukset tai perinteisen pelityylin, pääsee nauttimaan yli 4 400 pelistä sekä loistavasta bonusvalikoimasta.

 • Paljon kasinobonuksia
 • Hybridiominaisuus
 • Yli 110 pelivalmistajaa
 • Flag of Estonia Viron lisenssi

Pelinkehittäjät

Play n Go Game Provider Logo
Net Entertainment - NetEnt Game Provider Logo
No Limit city
Big Time Gaming Casino Game Developer Logo

Maksutavat

Visa Payment Method Logo
Jeton Payment Method Logo
Ripple Casino Payments Logo
Litecoin Casino Payments Logo
Tether Casino Payments Logo
MiFinity Payment Method Logo
Rapid Transfer Payment Method Logo

Ensimmäinen talletus: 100% talletusbonus 500€ asti + 100 ilmaiskierrosta

Talletusbonus: 225% talletusbonus 1000€ asti

Talletusbonus: 50% talletusbonus 1000€ asti

Cashback: 10% cashback 200€ asti

Uusi

2

Rapid Casino Logo

Rapid Casino - Lunasta jopa 1000€ ja 300FS + Pelaa ilman rekisteröitymistä!

Sähäkkä ja länkkärihenkinen Rapid Casino tarjoaa paitsi vauhdikasta lännenmeininkiä, myös suuruudeltaan poikkeuksellisen avokätiset bonukset ja ilmaiset pyöräytykset. Tämä onkin erittäin reilu tarjous, joka kannattaa ehdottomasti hyödyntää, mikäli mielii seriffiksi tähän kasinoon. 1000+ huolellisesti laadittua peliä varmistavat, että tässä saluunassa ei aika käy pitkäksi!

 • Trustly Pay N Play
 • Kolme tervetuliaisbonusta
 • Tule sheriffiksi!
 • Malta Gambling License MGA:n lisenssi

Pelinkehittäjät:

1x2 Gaming Casino Game Developer Logo
2By2 Gaming Casino Game Developer Logo
Big Time Gaming Casino Game Developer Logo
Blueprint Gaming Casino Game Developer Logo
Elk Studios Casino Game Developer Logo
Foxium Casino Game Developer Logo
Gamomat Casino Game Developer Logo
Golden Rock Studios Casino Game Developer Logo
Iron Dog Studio Casino Game Developer Logo
Just For The Win Casino Game Developer Logo
Kalamba Games Casino Game Developer Logo

Maksutavat:

Trustly Payment Method Logo

Ensimmäinen talletus: 100%/100€ + 30FS

Toinen talletus: 50%/300€ + 70FS

Kolmen talletus: 25%/600€ + 200FS

Parhaat

3

Zodiac Bet Casino Logo

Zodiac Bet – Lue horoskooppeja ja saa 350 % talletusbonus 1 000€ asti + 100 ilmaiskierrosta!

Zodiac Bet on horoskooppiteemainen nettikasino, joka tarjoaa 24/7 asiakastuen lisäksi nopeat rahansiirrot sekä viihdyttävän pelivalikoiman. Mukana on vedonlyönnin lisäksi suosittuja kasinopelejä esimerkiksi NetEntiltä, Microgamingiltä sekä BTG:ltä, ja tottakai kaikesta tästä pääsee nautiskelemaan bonusten kera!

 • Tutut maksutavat
 • Vedonlyöntiä ja kasinopelejä
 • Nopea rekisteröityminen
 • Curacao Gambling License Curaçaon lisenssi

Pelinkehittäjät

1x2 Gaming Casino Game Developer Logo
2By2 Gaming Casino Game Developer Logo
All 41 Studios Casino Game Developer Logo
Amatic Casino Game Developer Logo
Arcadem Casino Game Developer Logo
B Gaming Casino Game Developer Logo
Big Time Gaming Casino Game Developer Logo
BetSoft Game Provider Logo
Blueprint Gaming Casino Game Developer Logo
Boongo Casino Game Developer Logo
Elk Studios Casino Game Developer Logo

Maksutavat

Skrill Logo
Visa Payment Method Logo
Neteller Logo
Rapid Transfer Payment Method Logo
MiFinity Payment Method Logo

Tervetuliaispaketti: Jopa 1000 € + 100 ilmaiskierroksia

Sport Tervetuliaisbonus: 100% Jopa 100 €

Urheilu ilmainen veto: Hanki 25 € ilmaisen vedon kuponki

Share Your Thoughts

Other Guides

19 tammikuun, 2023

Baccarat peliopas

Rahapeliteollisuudella on valtava rooli globaalissa taloudessa. Rahapelaaminen erittäin suosittu tapa viihteen tapa monille ihmisille. Voit pelata monia pelejä sekä kivijalkakasinoilla että nettikasinoilla. Kaikki kasinopelit ovat suosittuja ja jännittäviä yksilöllisillä tavoillaan. Yksi klassinen kasinopeli, joka on onnistunut pysymään suosittuna vuosien ajan, on baccarat. Mikä on Baccarat? Baccarat on korttipeli, jossa pelaajan tehtävänä on lyödä vetoa eri […]

LUE LISÄÄ

18 tammikuun, 2023

Ovatko Baccarat säännöt monimutkaiset

Baccaratin historia kulkee kauas 1400-luvun Ranskan aatelistoon ja Italiaan. Nimestäkin sen voi päätellä, mistä maailmankolkasta peli tulee. Baccarista on kolme yleisintä peliversiota, Chemin de Fer, Punto Banco ja Baccarat Banque. Näistä Suomessa on suosituin Punto Banco. Nykyään Baccarat on melkein jokaisen kasinon ja nettikasinon vakiopeli. Se on pöytäpeleistä ruletin ja blackjackin rinnalla pelatuin peli. Se […]

LUE LISÄÄ

19 tammikuun, 2023

Baccarat strategia

Baccarat on yksi viihdyttävimmistä kasinopöytäpeleistä maailmassa, jota lukemattomat pelaajat pelaavat päivittäin. Jokainen hyvämaineinen kivijalka- ja nettikasino varmistaa, että sen valikoimista löytyy ainakin muutama baccaratpöytä pelaajien pitämiseksi tyytyväisinä. Jokainen, joka on pelannut vähintään yhden Baccarat-kierroksen, tietää, kuinka paljon iloa ja jännitystä baccarat voi tuoda, puhumattakaan hyvistä voittomahdollisuuksista! Kaikki kokeneet pelaajat tietävät myös strategian tärkeyden. Tässä kirjoituksessa […]

LUE LISÄÄ

18 tammikuun, 2023

Blackjack peliopas

Blackjack on suosittu korttipeli maailmanlaajuisesti, joka tunnetaan korkeasta jännitys momentistaan ja nopeasta pelitahdista. Muutamia tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat blackjackin maailmanlaajuiseen suosioon, ovat pelin helpot säännöt ja mahdollisuus strategiseen pelaamiseen. Sen lisäksi, että blackjack on jännittävä ja helppo pelata, tarjoaa se pelaajille erittäin hyviä voittoja. Tämä artikkeli sisältää kattavan oppaan blackjackin pelaamisesta. Sinun kannattaa tutustua tähän […]

LUE LISÄÄ

17 tammikuun, 2023

Blackjack säännöt kannattaa opetella niiden helppouden takia

Blackjackin historia kulkee 1900-luvulle, jolloin sitä on ensin pelattu kivijalkakasionoilla. Se onkin todennäköisimmin maailman suosituin kasinopeli. Sen vuoksi, sen säännöt kannattaa ainakin periaatteellisesti hallita. Blackjack on vähän kuin auton ajon perusteet. Säännöt on niin yksinkertaiset, että niiden oppimiseen menee vain muutama minuutti. Blackjackistä pitää ymmärtää sen verran, että siitä on olemassa useita muunnelmia. Joten jos […]

LUE LISÄÄ

18 tammikuun, 2023

D’Alembert rulettistrategia – yleiskatsaus

Yleinen mielipide ruletista on se, että kyseessä on onnenpeli ja kaikenlaiset strategiat ja taktiikat ovat täysin turhia. Onko tässä väitteessä mitään perää? Saattaa nimittäin olla, että on olemassa sellaisia strategioita, jotka voisivat auttaa pelaaja kääntämään todennäköisyydet puolelleen. Historian saatossa monet matemaatikot ja filosofit ovat kehittäneet strategioita, jotka antavat pelaajille paremmat mahdollisuudet voittaa rahaa ruletista. Vaikka […]

LUE LISÄÄ
Baccarat peliopas

19 tammikuun, 2023

Baccarat peliopas

Rahapeliteollisuudella on valtava rooli globaalissa taloudessa. Rahapelaaminen erittäin suosittu tapa viihteen tapa monille ihmisille. Voit pelata monia pelejä sekä kivijalkakasinoilla että nettikasinoilla. Kaikki kasinopelit ovat suosittuja ja jännittäviä yksilöllisillä tavoillaan. Yksi klassinen kasinopeli, joka on onnistunut pysymään suosittuna vuosien ajan, on baccarat. Mikä on Baccarat? Baccarat on korttipeli, jossa pelaajan tehtävänä on lyödä vetoa eri […]

LUE LISÄÄ
baccarat säännöt

18 tammikuun, 2023

Ovatko Baccarat säännöt monimutkaiset

Baccaratin historia kulkee kauas 1400-luvun Ranskan aatelistoon ja Italiaan. Nimestäkin sen voi päätellä, mistä maailmankolkasta peli tulee. Baccarista on kolme yleisintä peliversiota, Chemin de Fer, Punto Banco ja Baccarat Banque. Näistä Suomessa on suosituin Punto Banco. Nykyään Baccarat on melkein jokaisen kasinon ja nettikasinon vakiopeli. Se on pöytäpeleistä ruletin ja blackjackin rinnalla pelatuin peli. Se […]

LUE LISÄÄ
Baccarat strategia

19 tammikuun, 2023

Baccarat strategia

Baccarat on yksi viihdyttävimmistä kasinopöytäpeleistä maailmassa, jota lukemattomat pelaajat pelaavat päivittäin. Jokainen hyvämaineinen kivijalka- ja nettikasino varmistaa, että sen valikoimista löytyy ainakin muutama baccaratpöytä pelaajien pitämiseksi tyytyväisinä. Jokainen, joka on pelannut vähintään yhden Baccarat-kierroksen, tietää, kuinka paljon iloa ja jännitystä baccarat voi tuoda, puhumattakaan hyvistä voittomahdollisuuksista! Kaikki kokeneet pelaajat tietävät myös strategian tärkeyden. Tässä kirjoituksessa […]

LUE LISÄÄ
Blackjack peliopas

18 tammikuun, 2023

Blackjack peliopas

Blackjack on suosittu korttipeli maailmanlaajuisesti, joka tunnetaan korkeasta jännitys momentistaan ja nopeasta pelitahdista. Muutamia tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat blackjackin maailmanlaajuiseen suosioon, ovat pelin helpot säännöt ja mahdollisuus strategiseen pelaamiseen. Sen lisäksi, että blackjack on jännittävä ja helppo pelata, tarjoaa se pelaajille erittäin hyviä voittoja. Tämä artikkeli sisältää kattavan oppaan blackjackin pelaamisesta. Sinun kannattaa tutustua tähän […]

LUE LISÄÄ
blackjack säännöt

17 tammikuun, 2023

Blackjack säännöt kannattaa opetella niiden helppouden takia

Blackjackin historia kulkee 1900-luvulle, jolloin sitä on ensin pelattu kivijalkakasionoilla. Se onkin todennäköisimmin maailman suosituin kasinopeli. Sen vuoksi, sen säännöt kannattaa ainakin periaatteellisesti hallita. Blackjack on vähän kuin auton ajon perusteet. Säännöt on niin yksinkertaiset, että niiden oppimiseen menee vain muutama minuutti. Blackjackistä pitää ymmärtää sen verran, että siitä on olemassa useita muunnelmia. Joten jos […]

LUE LISÄÄ
Opas D'Alembertin rulettistrategiaan

18 tammikuun, 2023

D’Alembert rulettistrategia – yleiskatsaus

Yleinen mielipide ruletista on se, että kyseessä on onnenpeli ja kaikenlaiset strategiat ja taktiikat ovat täysin turhia. Onko tässä väitteessä mitään perää? Saattaa nimittäin olla, että on olemassa sellaisia strategioita, jotka voisivat auttaa pelaaja kääntämään todennäköisyydet puolelleen. Historian saatossa monet matemaatikot ja filosofit ovat kehittäneet strategioita, jotka antavat pelaajille paremmat mahdollisuudet voittaa rahaa ruletista. Vaikka […]

LUE LISÄÄ