logo

Peliriippuvuus

...

Kohokohdat

 • Pelaaminen vaikuttaa negatiivisesti pelaajan mielialaan, talouteen ja terveyteen.
 • Ennen mielekkäältä tuntuneet asiat väistyvät pelaamisen tieltä.
 • Ahdistuneisuus ja masentuneisuus.

Yhteenveto

Rahapelien pelaaminen on hauskaa ajanvietettä, kunhan se pysyy kohtuudessa. Suurimmalle osalle pelaajista se tuo vastapainoa työlle ja kiireiselle arjelle. Toisinaan pelaaminen voi kuitenkin riistäytyä käsistä. Jos omaa pelaamista ei pysty hallitsemaan, ei sitä kuitenkaan tarvitse hävetä. On tärkeää tunnustaa ongelma ja hakea apua.
Apua rahapeliongelmiin tarjotaan eri kanavien kautta. Perusterveydenhuollon kautta on mahdollista saada tukea, mutta tarjolla on myös erityisesti rahapeliongelmiin keskittyneitä auttavia tahoja.

Peliriippuvuus

Rahapelaaminen on parhaimmillaan rentouttavaa ajanvietettä. Se tuo vaihtelua ja jännitystä arkeen. Useimmille pelaamisesta ei aiheudu ongelmia, mutta pelkästään Suomesta löytyy satojatuhansia, joita rahapelihaitat koskettavat suoraan tai välillisesti.

Peliriippuvuus luokitellaan toiminnalliseksi riippuvuudeksi. Siinä riippuvuutta aiheuttaa tekeminen eli pelaaminen ja sen tuottamat tunteet. Pelaamisen ollessa liiallista, tuo se mukanaan psyykkisiä, fyysisiä, sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia. Pelaaminen ei olekaan enää hauskaa, vaan se voi olla pakonomaista. Pelaaja tuntee häpeää ja syyllisyyttä käytöksestään, ja hän pyrkii salaamaan ongelmansa. Peliriippuvuus aiheuttaa ahdistusta ja ristiriitoja läheisten kanssa.

Mistä tunnistaa peliriippuvuuden?

Kun pelaaminen hallitsee elämää, voi se johtaa muiden asioiden, kuten työn tai opiskelujen laiminlyömiseen. Peliriippuvuuden liittyminen muihin ongelmiin kuten päihdeongelmaan tai masennukseen, voi tehdä sen tunnistamisesta hankalaa. Peliongelmat eivät myöskään näy ulospäin, eikä peliriippuvuudesta kärsivä useinkaan myönnä tai huomaa ongelmaa. Peliriippuvuus kuitenkin ilmenee monin tavoin:

 • pelaaminen vaikuttaa negatiivisesti pelaajan mielialaan, talouteen ja terveyteen
 • ihmissuhteet kärsivät
 • yrittää voittaa hävityt rahat takaisin
 • pelaa yli varojen
 • lainaa rahaa toisilta pelaamista varten
 • päivittäinen pelaaminen
 • pelaamisen lopettaminen ei onnistu
 • ajatukset pyörivät jatkuvasti pelaamisessa
 • ennen mielekkäältä tuntuneet asiat väistyvät pelaamisen tieltä
 • sosiaalisista tilanteista eristäytyminen
 • ahdistuneisuus ja masentuneisuus

Apua on saatavilla

Kun pelaaminen muodostuu ongelmaksi, on apua saatavilla. Yksin ei tarvitse kenenkään jäädä. Apua voi hakea matalalla kynnyksellä ja anonyymisti. Häpeää ei tarvitse tuntea, sillä kaikkien tukea antavien tahojen perusperiaatteisiin kuuluvat kunnioitus ja ymmärrys. Kukaan ei apua hakevaa tuomitse. Tukimuotoja ovat esimerkiksi yksilö- ja ryhmäkuntoutus, katkaisuhoito, vertaistukiryhmät sekä puhelin- ja chat-keskusteluapu.

Apua peliongelmiin tarjotaan esimerkiksi perusterveydenhuollossa, sosiaalitoimistoissa, A-klinikoilla, päihde- ja mielenterveyspalveluissa, psykiatrian poliklinikoilla ja kriisikeskuksissa. Tarjolla on myös erityisesti peliongelmiin keskittyneitä palveluita.

Pelirajaton

Sosped-säätiön valtakunnalliseen toimintaan kuuluva Pelirajaton-toiminta, tarjoaa monipuolisesti vertaistukea rahapeliongelmaisille ja heidän läheisilleen. Toiminnan tavoitteena on tukea ja antaa tietoa sekä työkaluja muutostyön aloittamiseen. Tarkoituksena on myös jakaa tietoa erityisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille rahapeliongelmista ja niiden tunnistamisesta.

Pelirajaton-verkosto koostuu yli sadasta vapaaehtoisesta koulutetusta vertaisohjaajasta, joilla on omakohtaisia kokemuksia rahapeliongelmista tai läheisenä olosta. Vertaistukea tarjotaan vertaistukiryhmissä, vertaispuhelimessa, chatissa, ryhmächatissa ja tukihenkilötoimintana.

pelirajaton.fi

Peliklinikka

Rahapeliongelmiin erikoistunut Peliklinikka auttaa, kun pelaamisesta muodostuu ongelma. Se antaa apua myös muihin digipelaamisesta ja liiallisesta netinkäytöstä koituviin haittoihin. Peliklinikka tarjoaa apua, tukea ja tietoa pelaajille, heidän läheisilleen, ja ammattilaisille jotka työnsä puolesta voivat törmätä rahapeliongelmaisiin. Se on pääkaupunkiseudun kuntien, järjestöjen sekä valtion yhteishanke, jonka palveluista osa on valtakunnallisia.

peliklinikka.fi

Peluuri

Peliklinikan kokonaisuuden osana toimivan Peluurin toiminnan periaatteena on vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Kaikki sen palvelut ovat maksuttomia ja valtakunnallisia.

Peluurin auttavasta puhelimesta ja chatista saa tukea ja ohjausta ammattilaiselta. OmaPeluurin kautta saa oma-apua ja vertaistukea verkossa vuorokauden ympäri. Tehostartti -ryhmä on muutokseen tähtäävä ohjattu vertaisryhmä pelaajille. Loppupeleissä -chat on keskusteluryhmä peliongelmista kärsiville. Peli poikki -ohjelma on kahdeksan viikkoa kestävä terapiaohjelma verkossa, jossa tukena on oma terapeutti. OmaApu -työkirjan avulla voi rauhassa pohtia omaan tahtiin rahapeliongelmaansa ja etsiä suuntaa muutokseen. Valtti ja Hertta -foorumit ovat avoimia keskustelupalstoja pelaajille ja heidän läheisilleen. Restart -ohjelma on videopelaajille suunnattua apua pelaamisen hallintaan verkossa.

peluuri.fi